Om stiftinga

Stiftinga Stedjetunet

Stedjetunet er eigd og vert driven av Stiftinga Stedjetunet som er skipa av kyrkjelydane i Sogndal prestegjeld (Kaupanger, Norum og Stedje sokn).

Føremålet til stiftinga er å forvalte eiga til stiftinga som blir leia av eit forstandarskap og eit styre. Styret har ansvar for dagleg drift.

Samansetning av styret og gjeldande vedtekter framgår i Stiftelsesregisteret.

Kontaktinformasjon framgår nederst på sida.