Prisjustering frå 1. januar 2024

Styret i Stiftinga stedjetunet har beslutta å justere prisane på utleige av lokale gjeldande frå 1. januar 2024. Oversikt over nye utleigeprisar blir publisert seinare.