Sommarfest på Stedjetunet 17. juni

Du og familien er velkomne til å ta middagen på Stedjetunet denne dagen.

Torodd Kvam har grillen klar i hagen frå kl. 16.

Program frå kl. 17

  • Astrid Bondevik leiar samlinga
  • Visjon for Stedjetunet ved Kjell Olav Høstaker Nordheim 
  • Oppstart av Stedjetunets venner
  • Song og musikk ved Gospelkoret Glimt

VELKOMMEN!