Bli med på vårdugnad!

Velkomen til vårdugnad på Stedjetunet måndag 29. april!

Det er flott at så mange nyttar huset til ulike formål, og det er viktig at me tek godt vare på hus og uteområde.

Me inviterer difor til vårdugnad måndag 29. april frå kl. 17.00. Velkomen!

Krokus i blomstring
Foto: Pexels

Ledige kontorlokale i tredje etasje

Det er ledig eitt kontor i tredje etasje i Stedjetunet. Dei ledige kontora har kontorfellesskap med åtte andre og har felles møte/ lunsjrom, kjøken, garderobe og stor takterrasse med flott utsikt.

Kontorfelleskapet har 7 gratis parkeringsplassar på deling. Dei andre leigetakarane i denne etasjen er  arkitektkontoret A38, Ingeniørkontoret Per Berteig og Ivest Consult, eit kreativt kompetansemiljø innanfor byggebransjen.

Kontor og delar av fellesareal.

Sjå fleire foto på denne sida.

For meir informasjon:

Ta kontakt med

  • Ove Bukholm tlf. 40402692 eller
  • Aud Marie Stundal tlf 95258170.

Staseleg opning av nye Stedjetunet

Eit hundretal gjestar var til stades for å feire då Stedjetunet markerte jubileum og offisiell opning 22. oktober. Endeleg var det kvite huset på Stedje igjen fylt med musikk, song og mange gode ord.

Gruppebilete
Stor stas da nye Stedjetunet endeleg kunne markere offisiel opning. Frå v. Inger Pedersen, Rolf Sande, Kjell Olav Høstaker Nordheim, Aud Marie Stundal, May Kristel Bødal og Vibeke Johnsen.

Festkvelden vart opna med flotte bidrag frå musikkskuleelevane Elisabeth Nornes på piano og Brage Ølmheim på saksofon, akkompagnert av Arild Slinde. Deretter kunne konferansier May Kristel Bødal introdusere tidlegare sokneprest Kjell Olav Høstaker Nordheim som var invitert for å seie nokre innleiande ord om kva Stedjetunet har vore for han, for bygda og for kyrkja.

Ein stad for fellesskap

– Eit viktig stikkord som alltid har kjenneteikna Stedjetunet er fellesskap, sa han, og peikte på at Stedjetunet har vore ein viktig arena med mange aktivitetar. Sjølv trekte han fram sine minne frå ungdomstida med ungdomsklubb, nattkafe som eit rusfritt alternativ og som ein stad med kor- og musikkøvingar. 

Han gjorde også eit poeng av at for kyrkja sin del har Stedjetunet vore ein mulegheit og ei gåve i møtet med felleskapet:

– Eg er glad for at denne plassen ikkje heiter noko med «heim», men «tun». Det er litt enklare å stikke innom på tunet for å slå av ein prat, slo han fast. For Stedjetunet har ei historie som ein open og raus plass med rom for alle.

Eit viktig stikkord som alltid har kjenneteikna Stedjetunet er fellesskap, fastslo tidlegare sokneprest Kjell Olav Høstaker Nordheim.

Historiske tilbakeblikk

Inger Pedersen tok forsamlinga med på ei interessant tidsreise hundre år tilbake og fortalde historia bak etableringa av gamleheimen på Stedje, opninga i 1921 og dei 60 åra heimen vart driven. Ho hadde også med seg eit gamalt måleri av huset på Stedje. Lærar Tomas Fosse som i si tid også sat i forstandarskapet til stiftinga, måla bildet. Bildet er no er tilbake på Stedjetunet etter å ha «budd» meir og mindre usynleg på Sogndal helse- og omsorgssenter ein del år.

Inger Pedersen med måleriet som no er tilbake på Stedjetunet.

Med på festkvelden var fleire godt vaksne kvinner som alle hadde jobba på gamleheimen. Salen høyrde med stor interesse på Ingrid Johanne Haugen (74) som fortalde levande om denne tida. Som 22-åring kom ho til Sogndal for å arbeide på heimen. Det var ein tildels hard arbeidsdag som starta tidleg på morgonen og var ferdig seint på kvelden – og gjennom dagen hadde ho då passa både bebuarar og husdyr.

– Men vi hadde det kjekt!

Eit moderne bygg

I samtale med Aud Marie Stundal fortalde arkitekt Rolf Sande om korleis han frå si side opplevde at arbeidsplassen gjekk opp i røyk i 2017, og kva for tankar han gjorde seg da det nye Stedjetunet skulle finne si form. Ein del utfordringar har dukka opp undervegs i prosessen fram mot nytt bygg, men Sande let vel om samarbeidet med Stiftinga Stedjetunet som byggherre.

Arkitekt Rolf Sande i samtale med Aud Marie Stunda. Han fortalde om sine tankar rundt planlegginga og utforminga av nye Stedjetunet.

– Arkitektonisk var det viktig å ta med seg trekk frå det gamle Stedjetunet. Det måtte bli ein kvit bygning på haugen, men så måtte det også gjerast i ei moderne utforming, slo han fast.

Det vanka særleg ros og helsingar til styreleiar Ove Bukholm som har vore primus motor for byggeprosessen, og også Magny Bukholm som tek seg av mykje av det praktiske arbeidet knytta til utleige og drift av det nye huset. 

Aud Marie Stundal overrekte velfortente blomster og gode ord til styreleiar Ove Bukholm og Magny Bukholm.

Musikk og song 

Til sist vart også barnehagestyrar Gunnhild Holen gjort stas på. Ho og hennar tilsette har måtta handtert store omstillingar knytt til brannen og har vore viktige premissgivarar når det nye bygget med nye barnehagelokale skulle planleggast og byggast. 

Vidare overrekte varaordførar Vibeke Johnsen ei helsing og gode ønske frå kommunen til stiftinga og brukarane av Stedjetunet. Utover kvelden var det korsong ved både Dalklang og Gospelkortet Glimt – der salen song med på delar av repertoaret. 

Laurdag var det ope hus på Stedjetunet. Mange nytta høvet til å stikke innom for å få ei omvisning og ein kopp kaffe ved eit bord – med den flotte utsikten over Sogndal og Sogndalsfjorden bada i sol.

Velkommen til hundreårsjubileum og opning av nye Stedjetunet

Etter lang tids venting er det endeleg klart for stort jubileum og offisiell opning! Arrangementet er opent for alle og går av stabelen i festsalen fredag 22. oktober frå kl. 19.00.

Bilde av Stedjetunet
Foto: Jostein Heggestad

Vi er stolte over at Stedjetunet igjen kan opna dørene og bli ein god og trygg samlingsstad for store og små.

Jubileum og opningsfest 22. oktober

Det er med stor glede vi inviterer til kombinert jubileumsmarkering og offisiell opning fredag fra kl. 19.00. Vi har plass til 130 gjestar i salen.

Det blir musikalske innslag ved musikkskulen, Arild Slinde og Dalklang. Rolf Sande vil fortelje oss om tankar, idear og utfordringar arkitektkontoret fekk då dei skulle teikne nye Stedjetunet.  Kjell Olav Høstaker Nordheim skal snakke om kva Stedjetunet har betydd for kyrkja, bygda og seg sjølv – og med eit blikk framover. Inger Pedersen gir oss eit historisk tilbakeblikk, og det blir helsingar, talar og enkel servering.

Open dag laurdag 23. oktober

I tillegg held vi ope hus i to timar frå kl. 11.00 på laurdag, slik at alle som ønskjer kan komme innom og sjå det nye flotte bygget vårt.


Stedjetunet er eigd og vert driven av Stiftinga Stedjetunet som er skipa av kyrkjelydane i Sogndal prestegjeld (Kaupanger, Norum og Stedje sokn). Bygget er reist på nytt etter at det vart totalskadd i brann i desember 2017.