Bidrag

Vi er takksame for alle bidrag til inventar og utstyr

Ønskjer du å gje eit bidrag til nye Stedjetunet, kan du gjere det på denne sida. Alle pengane som vert samla inn skal brukast til innbu og lausøyre i forsamlingsdelen av bygget.

Vipps: Send til 606963 eller søk opp Stiftinga Stedjetunet

Bankkonto: 3720.09.54115.

Gjenreisinga av Stedjetunet som brann ned i 2017 er eit stort økonomisk løft for stiftinga. Forsikringspengane dekkar berre sjølve bygget, og midlar til å kjøpa inventar til forsamlingslokalet i huset må skaffast gjennom innsamlingar og andre tiltak. 

Kjekt om du vil hjelpa til slik at òg nye Stedjetunet vert ein god plass å vera. 

Takk for at du støttar Stedjetunet.