Om bygningen

Nye Stedjetunet

Nye Stedjetunet sto ferdig i november 2020.

Stedjetunet
Arkitektonisk har det nye Stedjetunet med seg trekk frå den historiske bygningen, men med eit moderne uttrykk i form og materialval. Illustrasjon: Arkitektkontoret A38

Stedjetunet er eit kyrkjelydsbygg som inneheld selskaps- og forsamlingslokale, barnehage og kontorareal for utleige. Bygningen er eigd og drivast av Stiftinga Stedjetunet.

Bygningen vart i løpet av 2020 gjenreist etter at den originale bygningen brann i desember 2017.

 • Om nye Stedjetunet
  • Arkitekt: Arkitektkontoret A38.
  • Hovudentreprenør: Tharaso AS.
  • Byggekostnad: 41 mill. kr.
  • Areal: 995,3 kvm over tre etasjar.
  • 1. etasje: Selskaps- og forsamlingslokale og avd. for Stedje barnehage.
  • 2. etasje: Kyrkjekontor.
  • 3. etasje: Arkitektkontor og relatert verksemd.

Om byggeprosjektet

Byggjearbeidet starta hausten 2019. Arkitektonisk har det nye Stedjetunet med seg trekk frå den historiske bygningen, men med eit moderne uttrykk i form og materialval. Bygningen skal gi rom for utleige til Stedje barnehage, til forsamlingsføremål, kyrkjekontor, arkitektkontor og andre kontorplassar for utleige.

Vil du støtte nye Stedjetunet? Les meir om korleis du kan gje eit bidrag til gjenreisinga.

Første trinn var grunnarbeid, betongarbeid og stålarbeid.  Desse arbeida var ferdigstilt i februar 2020. 

Neste entreprise omfatta elementkonstruksjonar av tre som vart krana på plass i løpet av to veker.  Resten av tida fram til påske gjekk med til å få tett tak/ tett hus. 

Illustrasjon: Arkitektkontoret A38

Etter påske starta trinn tre som er resten av arbeidet. Det innebar alt innreiingsarbeidet – dei tekniske faga og utvendig platekledning.  Bygget vart ferdigstilt i slutten av november 2020, helt etter planen.

Illustrasjon av nye Stedjetunet
Stedjetunet silhouett
Illustrasjon: Arkitektkontoret A38