Kalender

Ønskjer du å leige lokale? Sjå prisar og kontaktinformasjon.

Vedr. leige av lokale til selskap på søndagar kan du ta direkte kontakt med Magny Ugulsvik Bukholm, magny@sogndal.kyrkja.no eller på tlf 97162667. Avtale med Eritreisk kyrkjelyd at dei får bruke Stedjetunet når det ikkje er anna som skjer på Stedjetunet.