Kalender

Stedjetunet - storsal

September 2023

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
fredag 1. september
laurdag 2. september
sundag 3. september
måndag 4. september
 • 17:00 – 20:00 Valkurs for Stedje, Norum, Kaupanger, Leikanger og Fjærland sokn
tysdag 5. september
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 6. september
torsdag 7. september
fredag 8. september
laurdag 9. september
 • 10:00 – 14:00 Konflaurdag
sundag 10. september
måndag 11. september
tysdag 12. september
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 13. september
 • 09:30 – 10:00 Morgonbøn v konvent
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 14. september
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 15. september
laurdag 16. september
 • Heile dagen Utleige Stedjetunet til dåpsselskap
sundag 17. september
måndag 18. september
tysdag 19. september
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 20. september
torsdag 21. september
 • 08:00 – 15:30 Utleige sal
 • 16:00 – 18:30 Tilrigging til møte i bygdekvinnelaget
 • 18:30 – 21:30 Sogndal bygdekvinnelag - medlemsmøte
 • 21:00 – 23:00 Tilrigging til minnesamvær
fredag 22. september
 • Heile dagen Minnesamvær
laurdag 23. september
 • 11:00 – 18:00 Feiring av 85 års-dag
sundag 24. september
måndag 25. september
 • 10:00 – 12:00 Øving med Andrea
tysdag 26. september
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 27. september
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
 • 18:00 – 21:00 Basar for kyrkjelydshytta
torsdag 28. september
 • 17:00 – 18:00 TORSDAGSKLUBBEN
fredag 29. september
laurdag 30. september

Oktober 2023

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
sundag 1. oktober
måndag 2. oktober
 • Heile dagen Fagdagar for kyrkjemusikarar
 • 10:00 – 17:00 Fagdagar for kyrkjemusikarar
tysdag 3. oktober
 • 12:00 – 13:00 Fagdagar for kyrkjemusikarar: Lunsj
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 4. oktober
 • 15:30 – 20:00 NMS - misjonssamling
torsdag 5. oktober
 • 10:00 – 14:00 ABV Bård Haukedal
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 6. oktober
laurdag 7. oktober
sundag 8. oktober
måndag 9. oktober
tysdag 10. oktober
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 11. oktober
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 12. oktober
fredag 13. oktober
laurdag 14. oktober
sundag 15. oktober
måndag 16. oktober
tysdag 17. oktober
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle tysdag 1 og 2
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 18. oktober
 • 09:30 – 14:00 Prostikonvent
 • 15:00 – 18:00 Middag for alle
 • 18:00 – 19:00 Rigging til kvardagstru
 • 19:00 – 20:30 Kvardagstru: Skapingsforteljing - korleis vert gudsbilete og menneskesynet framstilt
torsdag 19. oktober
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle torsdag 1 og 2
fredag 20. oktober
 • 17:00 Pynting av lokale til selskap 21.10.
laurdag 21. oktober
 • Pynting av lokale til selskap 21.10. Sluttar 14:00
 • 14:00 – 19:30 Utleige sal
sundag 22. oktober
måndag 23. oktober
 • 18:00 – 20:00 frivilligsamling.jmf.handlingsplan.Førebels dato!
tysdag 24. oktober
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 25. oktober
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 26. oktober
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 27. oktober
laurdag 28. oktober
sundag 29. oktober
måndag 30. oktober
tysdag 31. oktober
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle tysdag 1 og 2
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver

November 2023

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
onsdag 1. november
 • 18:00 – 19:00 Rigging til kvardagstru
 • 19:00 – 20:30 Kvardagstru: Evangeliet som begrep
torsdag 2. november
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle torsdag 1 og 2
 • 17:00 – 18:00 Torsdagsklubben
fredag 3. november
laurdag 4. november
sundag 5. november
måndag 6. november
tysdag 7. november
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 8. november
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 9. november
fredag 10. november
laurdag 11. november
 • 16:00 LYS VAKEN
sundag 12. november
 • LYS VAKEN Sluttar 13:00
måndag 13. november
tysdag 14. november
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle tysdag 1 og 2
 • 16:00 – 22:00 Kurs for nye sokneråd
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 15. november
 • 18:00 – 19:00 Rigging til kvardagstru
 • 19:00 – 20:30 Kvardagstru: Om Israel på Jesu tid
torsdag 16. november
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle torsdag 1 og 2
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 17. november
 • 12:30 Utleige Stedjetunet dåp
laurdag 18. november
 • Utleige Stedjetunet dåp Sluttar 20:00
sundag 19. november
måndag 20. november
tysdag 21. november
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 22. november
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
 • 12:30 – 18:00 Felles personalmøte med biskopen
torsdag 23. november
 • 17:00 – 18:30 Engleverkstad for 7-åringar
fredag 24. november
laurdag 25. november
 • Heile dagen Basar NMS
sundag 26. november
måndag 27. november
tysdag 28. november
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle tysdag 1 og 2
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 29. november
torsdag 30. november
 • 10:00 – 14:00 ABV Bård Haukedal
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle torsdag 1 og 2
 • 17:00 – 18:00 Torsdagsklubben

Desember 2023

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
fredag 1. desember
laurdag 2. desember
 • 11:00 – 16:00 Årdal kommune
sundag 3. desember
måndag 4. desember
tysdag 5. desember
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 6. desember
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 7. desember
 • 16:00 – 18:30 Tilrigging til møte i bygdekvinnelaget
 • 18:30 – 21:30 Sogndal bygdekvinnelag - medlemsmøte
fredag 8. desember
laurdag 9. desember
sundag 10. desember
måndag 11. desember
tysdag 12. desember
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 13. desember
 • 09:00 – 09:30 Stedje barnehage kjem Lucia inn i Foajeen til Stedjetunet 🙂
 • 09:30 – 14:00 Prostikonvent
 • 15:30 – 18:30 Middag for alle
torsdag 14. desember
fredag 15. desember
laurdag 16. desember
sundag 17. desember
måndag 18. desember
tysdag 19. desember
onsdag 20. desember
torsdag 21. desember
fredag 22. desember
laurdag 23. desember
sundag 24. desember
måndag 25. desember
tysdag 26. desember
onsdag 27. desember
torsdag 28. desember
fredag 29. desember
laurdag 30. desember
sundag 31. desember

Januar 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
måndag 1. januar
tysdag 2. januar
onsdag 3. januar
torsdag 4. januar
fredag 5. januar
laurdag 6. januar
sundag 7. januar
måndag 8. januar
tysdag 9. januar
onsdag 10. januar
torsdag 11. januar
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 12. januar
laurdag 13. januar
sundag 14. januar
måndag 15. januar
tysdag 16. januar
onsdag 17. januar
torsdag 18. januar
fredag 19. januar
laurdag 20. januar
sundag 21. januar
måndag 22. januar
tysdag 23. januar
onsdag 24. januar
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 25. januar
fredag 26. januar
laurdag 27. januar
sundag 28. januar
måndag 29. januar
tysdag 30. januar
 • 09:00 – 15:00 Stabsdag - planlegging 2024-2025
onsdag 31. januar

Februar 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
torsdag 1. februar
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 2. februar
 • 17:00 – 21:00 Kyndelsmesse - NMS
laurdag 3. februar
sundag 4. februar
måndag 5. februar
tysdag 6. februar
onsdag 7. februar
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 8. februar
fredag 9. februar
laurdag 10. februar
sundag 11. februar
måndag 12. februar
tysdag 13. februar
onsdag 14. februar
torsdag 15. februar
fredag 16. februar
laurdag 17. februar
sundag 18. februar
måndag 19. februar
tysdag 20. februar
onsdag 21. februar
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 22. februar
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 23. februar
laurdag 24. februar
sundag 25. februar
måndag 26. februar
tysdag 27. februar
onsdag 28. februar
torsdag 29. februar

Mars 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
fredag 1. mars
laurdag 2. mars
sundag 3. mars
måndag 4. mars
tysdag 5. mars
onsdag 6. mars
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 7. mars
fredag 8. mars
laurdag 9. mars
sundag 10. mars
måndag 11. mars
tysdag 12. mars
onsdag 13. mars
torsdag 14. mars
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 15. mars
laurdag 16. mars
sundag 17. mars
måndag 18. mars
tysdag 19. mars
onsdag 20. mars
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 21. mars
fredag 22. mars
laurdag 23. mars
sundag 24. mars
måndag 25. mars
tysdag 26. mars
onsdag 27. mars
torsdag 28. mars
fredag 29. mars
laurdag 30. mars
sundag 31. mars

April 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
måndag 1. april
tysdag 2. april
onsdag 3. april
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 4. april
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 5. april
laurdag 6. april
sundag 7. april
måndag 8. april
tysdag 9. april
onsdag 10. april
torsdag 11. april
fredag 12. april
laurdag 13. april
sundag 14. april
måndag 15. april
tysdag 16. april
onsdag 17. april
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 18. april
fredag 19. april
laurdag 20. april
sundag 21. april
måndag 22. april
tysdag 23. april
onsdag 24. april
torsdag 25. april
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 26. april
laurdag 27. april
sundag 28. april
måndag 29. april
tysdag 30. april

Mai 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
onsdag 1. mai
torsdag 2. mai
fredag 3. mai
laurdag 4. mai
sundag 5. mai
måndag 6. mai
tysdag 7. mai
onsdag 8. mai
torsdag 9. mai
fredag 10. mai
laurdag 11. mai
sundag 12. mai
måndag 13. mai
tysdag 14. mai
onsdag 15. mai
torsdag 16. mai
fredag 17. mai
laurdag 18. mai
 • Heile dagen Konfirmasjonsselskap
sundag 19. mai
måndag 20. mai
tysdag 21. mai
onsdag 22. mai
torsdag 23. mai
fredag 24. mai
laurdag 25. mai
sundag 26. mai
måndag 27. mai
tysdag 28. mai
onsdag 29. mai
torsdag 30. mai
fredag 31. mai

Juni 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
laurdag 1. juni
sundag 2. juni
måndag 3. juni
tysdag 4. juni
onsdag 5. juni
torsdag 6. juni
fredag 7. juni
laurdag 8. juni
sundag 9. juni
måndag 10. juni
tysdag 11. juni
onsdag 12. juni
torsdag 13. juni
fredag 14. juni
laurdag 15. juni
sundag 16. juni
måndag 17. juni
tysdag 18. juni
onsdag 19. juni
torsdag 20. juni
fredag 21. juni
laurdag 22. juni
sundag 23. juni
måndag 24. juni
tysdag 25. juni
onsdag 26. juni
torsdag 27. juni
fredag 28. juni
laurdag 29. juni
sundag 30. juni

Ingen eventer.

Juli 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
måndag 1. juli
tysdag 2. juli
onsdag 3. juli
torsdag 4. juli
fredag 5. juli
laurdag 6. juli
sundag 7. juli
måndag 8. juli
tysdag 9. juli
onsdag 10. juli
torsdag 11. juli
fredag 12. juli
laurdag 13. juli
sundag 14. juli
måndag 15. juli
tysdag 16. juli
onsdag 17. juli
torsdag 18. juli
fredag 19. juli
laurdag 20. juli
sundag 21. juli
måndag 22. juli
tysdag 23. juli
onsdag 24. juli
torsdag 25. juli
fredag 26. juli
laurdag 27. juli
sundag 28. juli
måndag 29. juli
tysdag 30. juli
onsdag 31. juli

Ingen eventer.

August 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
torsdag 1. august
fredag 2. august
laurdag 3. august
sundag 4. august
måndag 5. august
tysdag 6. august
onsdag 7. august
torsdag 8. august
fredag 9. august
laurdag 10. august
sundag 11. august
måndag 12. august
tysdag 13. august
onsdag 14. august
torsdag 15. august
fredag 16. august
laurdag 17. august
sundag 18. august
måndag 19. august
tysdag 20. august
onsdag 21. august
torsdag 22. august
fredag 23. august
laurdag 24. august
sundag 25. august
måndag 26. august
tysdag 27. august
onsdag 28. august
torsdag 29. august
fredag 30. august
laurdag 31. august

Ingen eventer.

Ønskjer du å leige lokale? Sjå prisar og kontaktinformasjon.

Vedr. leige av lokale til selskap på søndagar kan du ta direkte kontakt med Magny Ugulsvik Bukholm, magny@sogndal.kyrkja.no eller på tlf 97162667. Avtale med Eritreisk kyrkjelyd at dei får bruke Stedjetunet når det ikkje er anna som skjer på Stedjetunet.