Kalender

Stedjetunet - storsal

Mai 2022

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
sundag 1. mai
måndag 2. mai
 • 17:00 – 19:00 Korøving ungdomskor på Stedjetunet kl 17-19
tysdag 3. mai
 • 15:00 – 17:00 Etter skuletid på Stedjetunet
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 4. mai
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 5. mai
fredag 6. mai
laurdag 7. mai
sundag 8. mai
måndag 9. mai
 • 17:00 – 19:00 Korøving ungdomskor på Stedjetunet kl 17-19
tysdag 10. mai
 • 15:00 – 17:00 avslutningssamling for konfirmantane
 • 15:00 – 17:00 avslutningssamling i Stedje kyrkje
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 11. mai
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 12. mai
 • 09:00 – 15:00 Barnehagestyrarmøte
fredag 13. mai
 • 11:00 – 15:00 Vidusvask - 1.etg.
laurdag 14. mai
sundag 15. mai
måndag 16. mai
tysdag 17. mai
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 18. mai
 • 19:00 – 19:45 Refleksjon og Stille bøn
torsdag 19. mai
fredag 20. mai
laurdag 21. mai
 • Heile dagen Henriette Krogh Harberg ynskjer å leige lokale til konfirmasjonsselskap
sundag 22. mai
måndag 23. mai
 • 17:00 – 19:00 Korøving ungdomskor på Stedjetunet kl 17-19
tysdag 24. mai
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 25. mai
torsdag 26. mai
fredag 27. mai
laurdag 28. mai
sundag 29. mai
måndag 30. mai
 • 17:00 – 19:00 Korøving ungdomskor på Stedjetunet kl 17-19
tysdag 31. mai
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver

Juni 2022

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
onsdag 1. juni
torsdag 2. juni
 • 17:00 – 18:00 Torsdagsklubben
fredag 3. juni
laurdag 4. juni
 • Heile dagen Dåpsselskap
sundag 5. juni
måndag 6. juni
tysdag 7. juni
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 8. juni
 • 15:00 – 18:00 Stedje barnehage
torsdag 9. juni
fredag 10. juni
laurdag 11. juni
sundag 12. juni
måndag 13. juni
tysdag 14. juni
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 15. juni
 • 19:00 – 19:45 Refleksjon og Stille bøn
torsdag 16. juni
fredag 17. juni
laurdag 18. juni
 • 12:00 – 16:30 Årdal kommune
sundag 19. juni
måndag 20. juni
tysdag 21. juni
onsdag 22. juni
 • 18:00 – 20:00 mogleg kyrkjering
torsdag 23. juni
fredag 24. juni
 • 15:00 – 22:30 Slektstreff
laurdag 25. juni
 • Heile dagen Slektstreff
sundag 26. juni
måndag 27. juni
tysdag 28. juni
onsdag 29. juni
torsdag 30. juni

Juli 2022

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
fredag 1. juli
laurdag 2. juli
sundag 3. juli
 • 14:00 – 18:00 Gudsteneste i Eritreisk ortodoks kyrkjelyd
måndag 4. juli
tysdag 5. juli
onsdag 6. juli
torsdag 7. juli
fredag 8. juli
laurdag 9. juli
sundag 10. juli
måndag 11. juli
tysdag 12. juli
onsdag 13. juli
torsdag 14. juli
fredag 15. juli
laurdag 16. juli
 • 04:00 – 12:00 Gudsteneste i Eritreisk ortodoks kyrkjelyd
sundag 17. juli
måndag 18. juli
tysdag 19. juli
onsdag 20. juli
torsdag 21. juli
fredag 22. juli
laurdag 23. juli
sundag 24. juli
måndag 25. juli
tysdag 26. juli
onsdag 27. juli
torsdag 28. juli
fredag 29. juli
laurdag 30. juli
 • Heile dagen Forespørsel om leige av stedjetunet
sundag 31. juli

August 2022

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
måndag 1. august
tysdag 2. august
onsdag 3. august
torsdag 4. august
fredag 5. august
laurdag 6. august
sundag 7. august
måndag 8. august
tysdag 9. august
onsdag 10. august
torsdag 11. august
fredag 12. august
laurdag 13. august
sundag 14. august
måndag 15. august
tysdag 16. august
onsdag 17. august
torsdag 18. august
fredag 19. august
laurdag 20. august
sundag 21. august
måndag 22. august
tysdag 23. august
onsdag 24. august
torsdag 25. august
fredag 26. august
laurdag 27. august
 • 12:00 – 16:30 Årdal kommune
sundag 28. august
måndag 29. august
tysdag 30. august
onsdag 31. august
 • 17:00 – 19:00 Seniordans

September 2022

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
torsdag 1. september
fredag 2. september
laurdag 3. september
sundag 4. september
måndag 5. september
tysdag 6. september
onsdag 7. september
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 8. september
fredag 9. september
laurdag 10. september
sundag 11. september
måndag 12. september
tysdag 13. september
onsdag 14. september
 • 17:00 – 21:00 Basar for kyrkjelydshytta
torsdag 15. september
fredag 16. september
laurdag 17. september
sundag 18. september
måndag 19. september
tysdag 20. september
onsdag 21. september
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 22. september
fredag 23. september
laurdag 24. september
sundag 25. september
måndag 26. september
tysdag 27. september
onsdag 28. september
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 29. september
fredag 30. september

Oktober 2022

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
laurdag 1. oktober
sundag 2. oktober
måndag 3. oktober
tysdag 4. oktober
onsdag 5. oktober
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 6. oktober
fredag 7. oktober
laurdag 8. oktober
sundag 9. oktober
måndag 10. oktober
tysdag 11. oktober
onsdag 12. oktober
torsdag 13. oktober
fredag 14. oktober
laurdag 15. oktober
sundag 16. oktober
måndag 17. oktober
tysdag 18. oktober
 • 15:00 – 17:00 Konf.undervisning Kvåle
onsdag 19. oktober
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 20. oktober
fredag 21. oktober
laurdag 22. oktober
sundag 23. oktober
måndag 24. oktober
tysdag 25. oktober
 • 15:00 – 17:00 Konf.undervisning Kvåle
onsdag 26. oktober
 • 15:00 – 17:00 Konf.undervisning Kvåle
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 27. oktober
fredag 28. oktober
laurdag 29. oktober
sundag 30. oktober
måndag 31. oktober

November 2022

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
tysdag 1. november
 • 15:00 – 17:00 Konf.undervisning Kvåle
onsdag 2. november
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 3. november
fredag 4. november
laurdag 5. november
sundag 6. november
måndag 7. november
tysdag 8. november
 • 15:00 – 17:00 Konf.undervisning Kvåle
onsdag 9. november
 • 15:00 – 17:00 Konf.undervisning Kvåle
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 10. november
fredag 11. november
laurdag 12. november
sundag 13. november
måndag 14. november
tysdag 15. november
 • 15:00 – 17:00 Konf.undervisning Kvåle
onsdag 16. november
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 17. november
fredag 18. november
laurdag 19. november
sundag 20. november
måndag 21. november
tysdag 22. november
 • 15:00 – 17:00 Øve til lysmesse Kvåle
onsdag 23. november
 • 15:00 – 17:00 Konf.undervisning Kvåle??
 • 17:00 – 19:00 Seniordans
torsdag 24. november
fredag 25. november
laurdag 26. november
sundag 27. november
måndag 28. november
tysdag 29. november
 • 15:00 – 17:00 Konf.undervisning Kvåle??
onsdag 30. november
 • 17:00 – 19:00 Seniordans

Desember 2022

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
torsdag 1. desember
fredag 2. desember
laurdag 3. desember
sundag 4. desember
måndag 5. desember
tysdag 6. desember
onsdag 7. desember
torsdag 8. desember
fredag 9. desember
laurdag 10. desember
sundag 11. desember
 • 12:00 – 16:30 Årdal kommune
måndag 12. desember
tysdag 13. desember
onsdag 14. desember
torsdag 15. desember
fredag 16. desember
laurdag 17. desember
sundag 18. desember
måndag 19. desember
tysdag 20. desember
onsdag 21. desember
torsdag 22. desember
fredag 23. desember
laurdag 24. desember
sundag 25. desember
måndag 26. desember
tysdag 27. desember
onsdag 28. desember
torsdag 29. desember
fredag 30. desember
laurdag 31. desember

Januar 2023

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
sundag 1. januar
måndag 2. januar
tysdag 3. januar
onsdag 4. januar
torsdag 5. januar
fredag 6. januar
laurdag 7. januar
sundag 8. januar
måndag 9. januar
tysdag 10. januar
onsdag 11. januar
torsdag 12. januar
fredag 13. januar
laurdag 14. januar
sundag 15. januar
måndag 16. januar
tysdag 17. januar
onsdag 18. januar
torsdag 19. januar
fredag 20. januar
laurdag 21. januar
sundag 22. januar
måndag 23. januar
tysdag 24. januar
onsdag 25. januar
torsdag 26. januar
fredag 27. januar
laurdag 28. januar
sundag 29. januar
måndag 30. januar
tysdag 31. januar

Ingen eventer.

Februar 2023

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
onsdag 1. februar
torsdag 2. februar
fredag 3. februar
laurdag 4. februar
sundag 5. februar
måndag 6. februar
tysdag 7. februar
onsdag 8. februar
torsdag 9. februar
fredag 10. februar
laurdag 11. februar
sundag 12. februar
måndag 13. februar
tysdag 14. februar
onsdag 15. februar
torsdag 16. februar
fredag 17. februar
laurdag 18. februar
sundag 19. februar
måndag 20. februar
tysdag 21. februar
onsdag 22. februar
torsdag 23. februar
fredag 24. februar
laurdag 25. februar
sundag 26. februar
måndag 27. februar
tysdag 28. februar

Ingen eventer.

Mars 2023

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
onsdag 1. mars
torsdag 2. mars
fredag 3. mars
laurdag 4. mars
sundag 5. mars
måndag 6. mars
tysdag 7. mars
onsdag 8. mars
torsdag 9. mars
fredag 10. mars
laurdag 11. mars
sundag 12. mars
måndag 13. mars
tysdag 14. mars
onsdag 15. mars
torsdag 16. mars
fredag 17. mars
laurdag 18. mars
sundag 19. mars
måndag 20. mars
tysdag 21. mars
onsdag 22. mars
torsdag 23. mars
fredag 24. mars
laurdag 25. mars
sundag 26. mars
måndag 27. mars
tysdag 28. mars
onsdag 29. mars
torsdag 30. mars
fredag 31. mars

Ingen eventer.

April 2023

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
laurdag 1. april
sundag 2. april
måndag 3. april
tysdag 4. april
onsdag 5. april
torsdag 6. april
fredag 7. april
laurdag 8. april
sundag 9. april
måndag 10. april
tysdag 11. april
onsdag 12. april
torsdag 13. april
fredag 14. april
laurdag 15. april
sundag 16. april
måndag 17. april
tysdag 18. april
onsdag 19. april
torsdag 20. april
fredag 21. april
laurdag 22. april
sundag 23. april
måndag 24. april
tysdag 25. april
onsdag 26. april
torsdag 27. april
fredag 28. april
laurdag 29. april
sundag 30. april

Ingen eventer.

Ønskjer du å leige lokale? Sjå prisar og kontaktinformasjon.

Vedr. leige av lokale til selskap på søndagar kan du ta direkte kontakt med Magny Ugulsvik Bukholm, magny@sogndal.kyrkja.no eller på tlf 97162667. Avtale med Eritreisk kyrkjelyd at dei får bruke Stedjetunet når det ikkje er anna som skjer på Stedjetunet.