Kalender

Stedjetunet - storsal

Desember 2023

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
fredag 1. desember
laurdag 2. desember
 • 11:00 – 16:00 Årdal kommune
sundag 3. desember
måndag 4. desember
 • 15:00 – 16:30 Samtalegruppe konfirmantar
tysdag 5. desember
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 6. desember
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 7. desember
 • 16:00 – 18:30 Tilrigging til møte i bygdekvinnelaget
 • 18:30 – 21:30 Sogndal bygdekvinnelag - medlemsmøte
fredag 8. desember
laurdag 9. desember
 • Heile dagen Pynting til dåpsselskap
sundag 10. desember
 • Heile dagen Dåpsselskap
måndag 11. desember
tysdag 12. desember
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle tysdag 1 og 2
 • 18:30 – 21:00 Gospelkoret øver
onsdag 13. desember
 • 09:15 – 10:00 Stedje barnehage kjem Lucia inn i Foajeen til Stedjetunet 🙂
 • 09:30 – 14:00 Prostikonvent
 • 15:30 – 18:30 Middag for alle
torsdag 14. desember
fredag 15. desember
laurdag 16. desember
sundag 17. desember
måndag 18. desember
tysdag 19. desember
onsdag 20. desember
torsdag 21. desember
fredag 22. desember
 • Heile dagen Førebuing på Stedjetunet
laurdag 23. desember
sundag 24. desember
 • 16:00 – 19:00 open felles julafta feiring
måndag 25. desember
tysdag 26. desember
onsdag 27. desember
torsdag 28. desember
 • Heile dagen Selskap
fredag 29. desember
laurdag 30. desember
sundag 31. desember

Januar 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
måndag 1. januar
tysdag 2. januar
onsdag 3. januar
torsdag 4. januar
fredag 5. januar
laurdag 6. januar
sundag 7. januar
 • 17:00 – 19:00 Juletrefest
måndag 8. januar
tysdag 9. januar
onsdag 10. januar
torsdag 11. januar
 • 14:30 – 17:00 Etter skuletid-aktivitetsgruppe for konfirmantar
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 12. januar
laurdag 13. januar
sundag 14. januar
måndag 15. januar
tysdag 16. januar
onsdag 17. januar
torsdag 18. januar
fredag 19. januar
 • 16:00 Utleige til namnefest
laurdag 20. januar
 • Utleige til namnefest Sluttar 23:30
sundag 21. januar
måndag 22. januar
tysdag 23. januar
onsdag 24. januar
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 25. januar
fredag 26. januar
laurdag 27. januar
sundag 28. januar
måndag 29. januar
tysdag 30. januar
 • 09:00 – 14:30 Stabsdag - planlegging 2024-2025
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle tysdag 1 og 2
onsdag 31. januar

Februar 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
torsdag 1. februar
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle torsdag 1 og 2
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 2. februar
 • 17:00 – 21:00 Kyndelsmesse - NMS
laurdag 3. februar
sundag 4. februar
 • Heile dagen Dåpsselskap
måndag 5. februar
tysdag 6. februar
onsdag 7. februar
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 8. februar
fredag 9. februar
laurdag 10. februar
sundag 11. februar
måndag 12. februar
tysdag 13. februar
onsdag 14. februar
torsdag 15. februar
 • 14:30 – 17:00 Etter skuletid-aktivitetsgruppe for konfirmantar
fredag 16. februar
laurdag 17. februar
sundag 18. februar
måndag 19. februar
tysdag 20. februar
onsdag 21. februar
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 22. februar
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 23. februar
laurdag 24. februar
sundag 25. februar
måndag 26. februar
tysdag 27. februar
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle tysdag 1 og 2
onsdag 28. februar
 • 09:30 – 14:00 Prostikonvent
torsdag 29. februar
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle torsdag 1 og 2

Mars 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
fredag 1. mars
laurdag 2. mars
sundag 3. mars
måndag 4. mars
tysdag 5. mars
onsdag 6. mars
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 7. mars
fredag 8. mars
laurdag 9. mars
sundag 10. mars
måndag 11. mars
tysdag 12. mars
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle tysdag 1 og 2
onsdag 13. mars
torsdag 14. mars
 • 14:50 – 16:00 Konfirmantundervisning Kvåle torsdag 1 og 2
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 15. mars
laurdag 16. mars
sundag 17. mars
måndag 18. mars
tysdag 19. mars
onsdag 20. mars
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 21. mars
fredag 22. mars
laurdag 23. mars
sundag 24. mars
måndag 25. mars
tysdag 26. mars
onsdag 27. mars
torsdag 28. mars
fredag 29. mars
laurdag 30. mars
sundag 31. mars

April 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
måndag 1. april
tysdag 2. april
onsdag 3. april
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 4. april
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 5. april
laurdag 6. april
 • 10:00 – 14:00 Konfirmantlaurdag
sundag 7. april
måndag 8. april
tysdag 9. april
onsdag 10. april
torsdag 11. april
 • 14:45 – 17:30 Øving til Ung Messe for torsdagsgruppa Kvåle
fredag 12. april
laurdag 13. april
sundag 14. april
måndag 15. april
tysdag 16. april
 • 08:00 – 16:00 Sogndal kommune
onsdag 17. april
 • 11:00 – 12:30 Babysong Stedjetunet
torsdag 18. april
 • 16:00 – 18:30 Utleige sal
fredag 19. april
laurdag 20. april
sundag 21. april
 • 11:00 – 12:00 Misjonsgudsteneste
måndag 22. april
tysdag 23. april
onsdag 24. april
torsdag 25. april
 • 17:15 – 18:15 Småtrolltrall
fredag 26. april
laurdag 27. april
 • 11:00 – 15:00 Tårnagentdag?
sundag 28. april
måndag 29. april
tysdag 30. april

Mai 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
onsdag 1. mai
torsdag 2. mai
fredag 3. mai
laurdag 4. mai
sundag 5. mai
måndag 6. mai
tysdag 7. mai
onsdag 8. mai
torsdag 9. mai
fredag 10. mai
laurdag 11. mai
sundag 12. mai
måndag 13. mai
tysdag 14. mai
onsdag 15. mai
torsdag 16. mai
fredag 17. mai
laurdag 18. mai
 • Heile dagen Konfirmasjonsselskap
sundag 19. mai
måndag 20. mai
tysdag 21. mai
onsdag 22. mai
torsdag 23. mai
fredag 24. mai
laurdag 25. mai
sundag 26. mai
måndag 27. mai
tysdag 28. mai
onsdag 29. mai
torsdag 30. mai
fredag 31. mai

Juni 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
laurdag 1. juni
sundag 2. juni
måndag 3. juni
tysdag 4. juni
onsdag 5. juni
torsdag 6. juni
fredag 7. juni
laurdag 8. juni
sundag 9. juni
måndag 10. juni
tysdag 11. juni
onsdag 12. juni
torsdag 13. juni
fredag 14. juni
laurdag 15. juni
sundag 16. juni
måndag 17. juni
tysdag 18. juni
onsdag 19. juni
torsdag 20. juni
fredag 21. juni
laurdag 22. juni
sundag 23. juni
måndag 24. juni
tysdag 25. juni
onsdag 26. juni
torsdag 27. juni
fredag 28. juni
laurdag 29. juni
sundag 30. juni

Ingen eventer.

Juli 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
måndag 1. juli
tysdag 2. juli
onsdag 3. juli
torsdag 4. juli
fredag 5. juli
laurdag 6. juli
sundag 7. juli
måndag 8. juli
tysdag 9. juli
onsdag 10. juli
torsdag 11. juli
fredag 12. juli
laurdag 13. juli
sundag 14. juli
måndag 15. juli
tysdag 16. juli
onsdag 17. juli
torsdag 18. juli
fredag 19. juli
laurdag 20. juli
sundag 21. juli
måndag 22. juli
tysdag 23. juli
onsdag 24. juli
torsdag 25. juli
fredag 26. juli
laurdag 27. juli
sundag 28. juli
måndag 29. juli
tysdag 30. juli
onsdag 31. juli

Ingen eventer.

August 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
torsdag 1. august
fredag 2. august
laurdag 3. august
sundag 4. august
måndag 5. august
tysdag 6. august
onsdag 7. august
torsdag 8. august
fredag 9. august
laurdag 10. august
sundag 11. august
måndag 12. august
tysdag 13. august
onsdag 14. august
torsdag 15. august
fredag 16. august
laurdag 17. august
sundag 18. august
måndag 19. august
tysdag 20. august
onsdag 21. august
torsdag 22. august
fredag 23. august
laurdag 24. august
sundag 25. august
måndag 26. august
tysdag 27. august
onsdag 28. august
torsdag 29. august
fredag 30. august
laurdag 31. august

Ingen eventer.

September 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
sundag 1. september
måndag 2. september
tysdag 3. september
onsdag 4. september
torsdag 5. september
fredag 6. september
laurdag 7. september
sundag 8. september
måndag 9. september
tysdag 10. september
onsdag 11. september
torsdag 12. september
fredag 13. september
laurdag 14. september
sundag 15. september
måndag 16. september
tysdag 17. september
onsdag 18. september
torsdag 19. september
fredag 20. september
laurdag 21. september
sundag 22. september
måndag 23. september
tysdag 24. september
onsdag 25. september
torsdag 26. september
fredag 27. september
laurdag 28. september
sundag 29. september
måndag 30. september

Ingen eventer.

Oktober 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
tysdag 1. oktober
onsdag 2. oktober
torsdag 3. oktober
fredag 4. oktober
laurdag 5. oktober
sundag 6. oktober
måndag 7. oktober
tysdag 8. oktober
onsdag 9. oktober
torsdag 10. oktober
fredag 11. oktober
laurdag 12. oktober
sundag 13. oktober
måndag 14. oktober
tysdag 15. oktober
onsdag 16. oktober
torsdag 17. oktober
fredag 18. oktober
laurdag 19. oktober
sundag 20. oktober
måndag 21. oktober
tysdag 22. oktober
onsdag 23. oktober
torsdag 24. oktober
fredag 25. oktober
laurdag 26. oktober
sundag 27. oktober
måndag 28. oktober
tysdag 29. oktober
onsdag 30. oktober
torsdag 31. oktober

Ingen eventer.

November 2024

måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
fredag 1. november
laurdag 2. november
sundag 3. november
måndag 4. november
tysdag 5. november
onsdag 6. november
torsdag 7. november
fredag 8. november
laurdag 9. november
sundag 10. november
måndag 11. november
tysdag 12. november
onsdag 13. november
torsdag 14. november
fredag 15. november
laurdag 16. november
sundag 17. november
måndag 18. november
tysdag 19. november
onsdag 20. november
torsdag 21. november
fredag 22. november
laurdag 23. november
sundag 24. november
måndag 25. november
tysdag 26. november
onsdag 27. november
torsdag 28. november
fredag 29. november
laurdag 30. november

Ingen eventer.

Ønskjer du å leige lokale? Sjå prisar og kontaktinformasjon.

Vedr. leige av lokale til selskap på søndagar kan du ta direkte kontakt med Magny Ugulsvik Bukholm, magny@sogndal.kyrkja.no eller på tlf 97162667. Avtale med Eritreisk kyrkjelyd at dei får bruke Stedjetunet når det ikkje er anna som skjer på Stedjetunet.