Kontorlokale

Utleige av kontorareal

Stedjetunet leiger ut kontorlokale.

I 2. etasje er det sett av areal til nye og moderne kontor for kyrkjekontoret.

I 3. etasje er det sett av kontorareal til Arkitektkontoret A38 og relatert verksemd.