Personvern

Nettadressa vår er: https://stedjetunet.no

Informasjon om Stiftinga Stedjetunet og kontaktinformasjon framgår på denne sida:

https://stedjetunet.no/om-stiftinga-stedjetunet/

Personopplysningar

Vi samlar ikkje inn personopplysningar frå brukarar av nettstaden.

Infokapslar

Er du brukar med tilgang til å logge inn for å redigere eller leggje ut ein artikkel, vil det bli laga ein infokapsel i nettlesaren din. Han inneheld ingen personlege opplysingar, og viser berre til innleggs-IDen til artikkelen du redigerte. Han går ut etter ein dag.

Innebygd innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osv.) frå andre nettstader. Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadene.

Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Slik sporing kan til dømes vera å spora korleis du samhandlar med innebygd innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.

Analyse

Vi samlar ikkje inn analysedata.

Oppdatert: 4. mars 2020