Utleige av lokale

Utleige av selskaps- og forsamlingslokale

I hovudetasjen i Stedjetunet er det flotte lokale med fantastisk utsikt over fjord og fjell. Det er ein stor sal som kan delast i to med ein skiljevegg som er lett å setje opp. I tillegg er det eit møterom for 8 personar.

• I storsalen er det plass til 140 stolar til kurs og konferansar. Om ein dekker opp, er det plass til omlag 90 personar. Når salen er delt, er det plass til omlag 40 i kvar sal.


• Moderne storkjøkken
• Gratis trådlaust internett
• Lydanlegg og trådlaus mikrofon
• Utleige av kvite dukar

Forsamlingslokalet i hovudetasjen gir rom for inntil 140 personar, eller kan delast av til to salar. Sjå fleire foto nederst på sida.

Prisar og vilkår

Type utleigePris eks mva*
Konfirmasjon, dåp, minnestund, gebursdagsfeiring mm:
Storsalen med kjøkken3.850 kr
Halv sal med kjøkken2.750 kr
Huset er tilgjengeleg kvelden før for pynting og eventuelt
neste morgon for opprydding.
Seminarhelg for bedrifter, lag og organisasjonar:
Frå fredag kl. 14.00 – søndag kl. 17.00:5.500 kr
Dagsmøte for bedrifter:
Storsalen2.750 kr
Halv sal2.200 kr
Dagsmøte for lag og organisasjonar (utan avtale med Stedjetunet):
Storsalen1.650 kr
Halv sal1.100 kr
Møte på kveldstid for lag og organisasjonar (utan avtale med Stedjetunet):
Storsalen660 kr
Halv sal440 kr
*) Mva kjem i tillegg for momspliktige verksemder. Prisane blir indeksregulert frå 2025.

Når er det ledig? Sjekk kalenderen.

Vedr. leige av lokale kan du ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 57 67 99 85 eller post@sogndal.kyrkja.no.

Generelt: Leigetakar ordnar med vask av toalett og golv i heile leigearealet, og vaskar alt ein har nytta frå kjøkkenet.

Det er ikkje høve til å servere alkohol på Stedjetunet.

Lag og organisasjonar som ynskjer å bruke Stedjetunet til fleire møter/arrangement gjennom året, kan ta kontakt med kyrkjekontoret (sjå kontaktinfo over) for å få forhandla fram ein tilpassa avtale.

Bilde av inngangsparti, forsamlingslokale, kjøken og uteområde

Delar av arealet i Stedjetunet er leigd ut som kontorlokale.