Utleige av lokale

Utleige av selskaps- og forsamlingslokale

I hovudetasjen i Stedjetunet er det flotte lokale med fantastisk utsikt over fjord og fjell. Det er ein stor sal som kan delast i to med ein skiljevegg som er lett å setje opp. I tillegg er det eit møterom for 8 personar.

• I storsalen er det plass til 140 stolar til kurs og konferansar. Om ein dekker opp, er det plass til omlag 110 personar. Når salen er delt, er det plass til ca 60 i den eine salen og ca 50 i den andre.
• Moderne storkjøkken
• Gratis trådlaust internett
• Lydanlegg og trådlaus mikrofon
• Utleige av kvite dukar

Illustrasjon av forsamlingslokale med utsikt over fjorden
Forsamlingslokalet i hovudetasjen gir rom for inntil 140 personar, eller kan delast av til to salar. Illustrasjon: Arkitektkontoret A38

Prisar og vilkår

Type utleigePris eks mva*
Konfirmasjon, dåp, minnestund, gebursdagsfeiring mm:
Storsalen med kjøkken3.500 kr
Halv sal med kjøkken2.500 kr
Huset er tilgjengeleg kvelden før for pynting og eventuelt
neste morgon for opprydding.
Seminarhelg for bedrifter, lag og organisasjonar:
Frå fredag kl. 14.00 – søndag kl. 17.00:5.000 kr
Dagsmøte for bedrifter:
Storsalen2.500 kr
Halv sal2.000 kr
Dagsmøte for lag og organisasjonar (utan avtale med Stedjetunet):
Storsalen1.500 kr
Halv sal1.000 kr
Møte på kveldstid for lag og organisasjonar (utan avtale med Stedjetunet):
Storsalen600 kr
Halv sal400 kr
*) Mva kjem i tillegg for momspliktige verksemder.

Generelt: Utleigar ordnar med vask av toalett og golv i heile leigearealet. Leigetakar kostar golv og vaskar alt ein har nytta frå kjøkkenet.

Lag og organisasjonar som ynskjer å bruke Stedjetunet til fleire møte/arrangement gjennom året, kan ta kontakt med dagleg leiar Magny Ugulsvik Bukholm, tlf  +47 97162667,  magny.bukholm.@sogndal.kyrkja.no for å få forhandla fram ein tilpassa avtale.